advice

 1. Gianime
 2. poppygaichik
 3. Air Force7
 4. KevBotss
 5. Air Force7
 6. Bird35A
 7. Air Force7
 8. FutureMarine07
 9. Tomorrow
 10. johnradiv
 11. tonyyanks2
 12. skylarj1776
 13. 88bronco88
 14. HaroStudious
 15. Paul111
 16. skylarj1776
 17. redwhiteblue00
 18. rainstorm26
 19. izyizy83686
 20. skylarj1776