nrotc marine option

 1. Marathon86
 2. abbyad01
 3. sidneybarnes
 4. Marathon86
 5. laney19
 6. Daylen86
 7. cryates2
 8. Daylen86
 9. courtrwiggins
 10. soph4
 11. soph4
 12. bman2907
 13. skylarj1776
 14. rils
 15. 18cjones
 16. NateBugg
 17. edgymemelord
 18. Daniel9817
 19. Okiallday
 20. johnny1530