nrotc

 1. egs
 2. bigj88
 3. johnny1530
 4. johnny1530
 5. johnny1530
 6. johnpaek37
 7. nrotc_regretful
 8. JPTackett
 9. johnny1530
 10. ProudDad17
 11. blueplate99
 12. Full Steam
 13. wantsnavysub
 14. johnny1530
 15. BlackDog71
 16. FezYep
 17. Umphreys93
 18. johnny1530
 19. johnny1530
 20. johnny1530